Right Product - Right Skill

Engineering Infrastructure Maintenance

Design and Maintenance

ซ่อมถนน
Road Repair

ได้ให้บริการวิเคราะห์สภาพถนน
ระบุปัญหาและความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับถนน ให้คำปรึกษาด้านการซ่อมบำรุงและวัสดุที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบ Siri™ Resurfacer โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับการซ่อมแซมที่ 2-4 มม. เท่านั้น ไม่ต้องกรีดและสกัด, อีพ๊อกซี่สำหรับซ่อมรอยแตก และรอยต่อพื้น

ซ่อมคอนกรีต
Concrete Treatment

คอนกรีตจะถูกกัดกร่อนจากสภาพอากาศ และความชื้น ตามอายุการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซืม รอยแตก รอยร้าว โดยทั่วไปจะทาเคลือบผิวด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ที่ทึบน้ำและยืดหยุ่น เพื่อชะลอการกัดกร่อน แต่อย่างไรก็ตามวัสดุเคลือบผิวเหล่านี้ จะหมดสภาพ เก่า และร่อนออก โดยที่ไม่สามารถหยุดกระบวนการกัดกร่อนของคอนกรีตได้ ดังนั้น การทำให้ตัวคอนกรีตกลายเป็นกันซึม ภายใต้ระบบ Siri™ Weatherproof โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ กันซึมใส ไม่ต้องเคลือบผิว ป้องกันตลอดอายุการใช้งาน

ซ่อมแซมผนังภายนอก
Exterior Work

ด้วยทีมช่างโรยตัวที่มีความชำนาญถูกฝึกฝนด้านการซ่อมผนังภายนอกโดยตรง ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมที่ถูกต้อง ทำให้การซ่อมแซมมีคุณภาพ และมีระยะเวลาประกันที่ นานกว่า ทีมมีความชำนาญด้านผนังปูนแตกร้าว, ผนังคอมโพสิต และผนังกระจก สามารถให้บริการเร่งด่วนภายใน 24 ชม. ภายใต้ระบบ Siri™ Exterior Work โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ ระบบสี, ระบบ ซิลิโคน

ซ่อมแซมเชิงสำรวจ
Preventive Maintenance

สภาพการกัดกร่อนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา การสังเกตทางกายภาพ ออกมาเป็นภาพเพื่อใช้ ในการสื่อสาร และวางแผนงบประมาณ การวิธีการแก้ไข ภายใต้ระบบ Siri™ Survey Service ช่วยให้ ระบุอาการของปัญหา และความรุนแรง และพื้นที่งานได้ชัดเจน ทำให้สามารถคำนวณงบประมาณเพื่อใช้ ในการวางแผนงาน

ป้องกันด้านมลพิษ
Anti-Pollution

มลพิษมีความรุนแรงมากขึ้น การปรับตัว และการป้องกันจากมลพิษเป็นสิ่งท้าทาย ได้มีนวัต กรรมเพื่อป้องกัน และลดมลพิษ ภายใต้ระบบ Siri™ Anti-Pollution โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ Reduce NoX สำหรับทาผิวถนนแล้วลดก๊าซพิษ, มุ้งลวดกันฝุ่น 2.5 pm

About Siri

หากกล่าวถึงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม คนทั่วไปมักจะนึกถึงการออกแบบใหม่ และการก่อสร้าง แต่อาจจะมองข้ามการซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้างเมื่อใช้งานมาถึงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วๆ ไปจะซ่อมเพียงชั่วคราว หรือซ่อมเมื่อพังแล้ว ด้วยข้อจำกัดของการเลือกผลิตภัณฑ์ และความชำนาญของช่าง ทั้งนี้การซ่อมแซมเป็นระบบการบริหารจัดการและออกแบบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องกับปัญหาการกัดกร่อน โดยต้องอาศัยทีมช่างที่มีประสบการณ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและพัฒนาระบบการซ่อมแซมที่ถูกวิธี ทั้งผลิตภัณฑ์ และฝีมือช่างที่มีความชำนาญ (Right Product Right Skill) บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2010 โดยดำเนินการซ่อมแซมเพียงอย่างเดียว วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อออกแบบวิธีซ่อม และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมกับทีมช่างภายใน ไม่ได้ใช้ผู้รับเหมาช่วง ทำให้สามารถรับประกันผลงานได้ยาวนานกว่า ควบคุมคุณภาพงานได้คงที่กว่า ตอบสนองปัญหางานซ่อมเร่งด่วน และครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด