กันซึมสุดล้ำ ที่ไม่ใช่แค่เคลือบผิว

ป้องกันน้ำรั่วซึมได้มากกว่าเดิม

ทำให้พื้นคอนกรีตทึบน้ำ เป็นกันซึมไปในตัว ป้องกันที่ต้นเหตุ กันซึมใสแทรกลงไปในรูพรุน
ป้องกันการกัดกร่อน ยึดอายุโครงสร้าง ทึบน้ำ หยุดการกัดกร่อน
ไม่เคลือบ ไม่พอง ไม่ร่อน ทนแดด ทนฝน ทนทาน

กระบวนการกัดกร่อนพื้นคอนกรีตหลังคาดาดฟ้า

Siri™ Weatherproof