Siri™ Resurfacer System

Fiber Cement

Color Crete

FIBER CEMENT

COLOR CRETE

Siri™ Resurfacer System for Concrete Road

ระบบซ่อมสำหรับพื้นถนนคอนกรีตโดยศิริ

โดยทั่วไปพื้นถนนคอนกรีตจะพบปัญหาที่ผิวหน้า,รอยแตก, รอยต่อ และรอยพื้นหัก ดังนั้นการซ่อมบำรุงจะต้องออกแบบให้ตรงกับสภาพปัญหาที่เป็น การซ่อมซ่อมโดยทั่วไปมักจะทุบ,สกัด,กรีด และเทปูนซ่อมลงไป แต่ในท้ายที่สุดพื้นคอนกรีตจะเสียหายและซ่อมยากกว่าเดิม ลองมารู้จักกับระบบซ่อมสำหรับพื้นคอนกรีตที่ถูกวิธี ตรงกับสภาพปัญหา

No jacking ไม่ต้องรื้อหรือทุบสกัด
Less Noise and Dust ลดมลภาวะทางฝุ่นและเสียง
Fast Track ใช้เวลา 14 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้ได้ทันที
Durable and Tough แข็งแรงไม่กลับมาแตกร่อน
Right Maintenance ยืดอายุการใช้งานของถนน
New Looking ได้ผิวที่แข็งแรงกว่าเดิม

Fiber Cement

ปูนที่พัฒนาเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างผิวระดับ 1-4 มม. ผสมผสานทำให้ปูนไฟเบอร์แกร่งและแรงยึดเกาะสูงโดยไม่ต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีตใดๆ และมีกำลังต้านแรงเฉือนสูงทนต่อยานพาหนะ ใช้ระยะเวลา 14 ชม. สามารถเปิดการจราจร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมรอยแตก,รอยต่อ และรอยพื้นหัก

Color-Crete

ปูนที่พัฒนาเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างผิวและเพิ่มสีสันในการตกแต่งสามารถใช้ได้กับพื้นคอนกรีต และพื้นยางมะตอย ช่วยให้ผิวทางแกร่งทน และสวยงาม