Exterior Work

ด้วยทีมช่างโรยตัวที่มีความชำนาญถูกฝึกฝนด้านการซ่อมผนังภายนอกโดยตรง ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมที่ถูกต้อง ทำให้การซ่อมแซมมีคุณภาพ และมีระยะเวลาประกันที่ นานกว่า ทีมมีความชำนาญด้านผนังปูนแตกร้าว, ผนังคอมโพสิต และผนังกระจก สามารถให้บริการเร่งด่วนภายใน 24 ชม. ภายใต้ระบบ Siri™ Exterior Work โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ ระบบสี, ระบบ ซิลิโคน